Zorgtoeslag

Zorgtoeslag

Niet iedereen kan elke maand met gemak de premie voor de zorgverzekering betalen, daarom is de zorgtoeslag in het leven geroepen. Zorgtoeslag is een persoonlijke tegemoetkoming van de overheid om de premie van de zorgverzekering voor iedereen betaalbaar te houden. Zo’n ruim vijf miljoen mensen in Nederland maken hier gebruik van.

Als u het minimum inkomen of helemaal geen inkomsten heeft, dan kunt u in aanmerking komen voor deze zorgtoeslag. Maar deze krijg je niet vanzelf. Je moet zelf een aanvraag indienen via de website van de Belastingdienst (www.toeslagen.nl). Na de aanvraag wordt gekeken of je daadwerkelijk de toeslag ontvangt. Je moet namelijk wel, behalve jouw inkomsten, ook aan andere voorwaarden voldoen.

Hoe weet je of je in aanmerking komt voor de zorgtoeslag?

Allereerst moet je de leeftijd van minstens achttien jaar hebben. Daarnaast moet je in het bezit zijn van een burgerservicenummer, dat geldt trouwens ook voor je toeslagpartner. Een derde voorwaarde is dat je de Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfsvergunning moet hebben.

Als je in het buitenland woont, dan heb je ook recht op zorgtoeslag. Je moet dan wel in Nederland werkzaam zijn of een pensioen of uitkering uit Nederland krijgen. Tot slot moet je een Nederlandse zorgverzekering hebben of premie betalen aan het College voor Zorgverzekeringen.

Wannneer ontvang je zorgtoeslag?

Als je een aanvraag hebt ingediend bij de Belastingdienst ontvang je doorgaans binnen twee maanden bericht met de voorlopige berekening afgeleid van de door jouw verstrekte gegevens. Dat wordt ook wel een voorschot genoemd. Maar dat is nog niet een definitieve berekening, die krijg je pas na afloop van het jaar. Want dan zijn namelijk pas de werkelijke inkomens bekend over het afgelopen jaar. Als blijkt dat je teveel zorgtoeslag hebt ontvangen, dan moet je dat gedeelte terugbetalen. Indien je juist te weinig hebt ontvangen, dan krijg je dat verschil alsnog uitbetaald.

Hoe hoog is de zorgtoeslag?

Heb je nog geen zorgtoeslag aangevraagd en wil je graag weten hoe hoog deze ongeveer zal zijn? Maak dan een proefberekening op de website van de Belastingdienst. Het is dan ook handig om je verzamelinkomen en eventueel die van je partner bij de hand te hebben. Bij de proefberekening kun je vragen verwachten zoals wat je geboortedatum is, of je een toeslagpartner hebt of niet en wat je toetsingsinkomen is.

Let wel, een proefberekening is slechts een indicatie waar je geen rechten aan kunt ontlenen. Het geeft slechts een idee van je toeslag per maand ongeveer zal zijn. Het precieze bedrag wordt na je officiële aanvraag berekend.